Erikoisovet

Teemme erikoisovien myyntiä ja asennusta seuraavilla vaatimuksilla:

 • Palosuojas

 • Savusuojaus

 • Paloveden ja vuotojen esto määritellyillä vuodoilla

 • Murtosuojas

 • Luotisuojas

 • Äänisuojas

 • Ilmatiiviys

 • Puristuslujuus

 • Suojauksen tehokkuus

 • Räjähdyssuojaus

 • Lämpösuoja

 • Paloveden ja vuotojen esto

 • Ilman läpäisemättömyys

 • Suojauksen vaimennus

 • Pakosuojas

 • Kohteen suojaavalla esteellä

 • Lentokonetörmäyssuoja

 • Maanjäristyssuojaus

 • Säteilysuojaus

 • Suojaus korkean korkeuden ydinsähkömagneettiselta

  pulssilta

 • Kaasu, vesi ja kerosiini tiiviys

 • Paine- tai räjähdysaaltojen kesto